Audol s.r.o.

Zubová naklápěcí spojka Bogenzahn-Kupplung® LBLk s Hyguard® BWL

Bezpečnostní spojka HYGUARD® BWL v přírubovém provedení s namontovanou zubovou naklápěcí spojkou Bogenzahn-Kupplung® LBLk. Tato kombinace nabízí spolehlivou ochranu proti přetížení a je vhodná pro použití, kdy není požadovánä žádná konstrukčně nákladná hřídelová spojka. Dovolený úhlový posun činí +/- 0,75° pro každou polovinu spojky. Těleso spojk je kombinovaně vystředěno přes hlavu a bok zubu. V normálním provedení je Bogenzahn-Kupplung® LBLk mazána tukem. Jako těsnění jsou použity „O“ kroužky. Dodatečná montáž již existujících spojek LBLk s bezpečnostní spojkou BWL je možná.