Audol s.r.o.

Bogezahn-Kupplungen® Typová řada SBkD


Uspořádání nábojů II

Uspořádání nábojů III
 • Výběr velikosti spojek – viz katalogový list  dimenzování spojek. Další velikosti na poptávku
 • Brzdový buben v děleném provedení umožňuje svislou montáž a demontáž stroje
 • Zástavbový rozměr F je požadován pro svislou montáž a demontáž stroje stejně jako pro montáž O kroužku
 • Údaje o torzní tuhosti spojek jsou uvedeny v datovém listu katalogu pro typ SBk
  1. Maximální otáčky nmax  jsou závislé na obvodové rychlosti brzdového bubnu. Dbejte pokynů výrobce brzdy!
  2. Hodnoty v katalogovémm listu udávají dovolené úhlové vychýlení Δkw zul.= 0,75° pro každou polovinu spojky. Tyto hodnoty jsou platné pouze pro spojku, neplatí pro brzdové zařízení
  3. Maximální otáčky se redukují v závislosti na vychýlení, Viz tabulka koeficientu otáček Drehzahlfaktor
  4. Hodnoty kompletní spojky bez brzdového bubnu při d1;d2max
  5. Hmotnosti a momenty setrvačnosti vztaženy na největší přiřazenou velikost spojky