Audol s.r.o.

Bogezahn-Kupplungen® Typová řada VLBk

 • Výběr velikosti spojek – viz katalogový list  dimenzování spojek. Další velikosti na poptávku
 • Spojky řady VLBk jsou určeny k montáži ve vertikální poloze. Jsou vybaveny dvěma oddělenými mazacími komorami a jsou vhodné volitelně pro provoz s olejovou anebo tukovou náplní.
 • U olejového mazání je třeba dbát na rozdílné množství oleje pro spodní a horní rozsah  otáček
 • Zástavbový rozměr F je požadován pro svislou montáž a demontáž stroje stejně jako pro  montáž O kroužku
 • Pro překlenutí větších odstupů hřídelí mohou být spojky dodány s mezikusem nebo vloženou hřídelí
 • Údaje o torzní tuhosti spojek s mezikusem jsou uvedeny v datovém listu katalogu pro typ Lbk
  1. Maximální otáčky se redukují v závislosti na vychýlení, Viz tabulka koeficientu otáček Drehzahlfaktor
  2. Hodnoty v katalogovém listu udávají dovolené úhlové vychýlení Δkw zul.= 0,75° pro každou polovinu spojky. (větší hodnoty jsou možné, vyžadují však zvláštní opatření)
  3. Hodnoty kompletní spojky s vrtáním d1;d2max