Audol s.r.o.

Bogezahn-Kupplungen® Typová řada LBkD


Varianta 2
 • Výběr velikosti spojek – viz katalogový list  dimenzování spojek. Další velikosti na poptávku
 • Zástavbový rozměr F je požadován pro svislou montáž a demontáž stroje stejně jako pro  montáž O kroužku
 • Brzdový buben v děleném provedení umožňuje svislou montáž a demontáž stroje
 • Konstrukční uspořádání řady SbkT dovoluje rozličnou polohu nábojů v tělese, pomocí které mohou být překlenuty i větší odstupy hřídelí. U konického otvoru nabízí zvětšený rozměr E prostor pro montáž zajišťovacích matic hřídelí.
 • Údaje o torzní tuhosti spojek s mezikusem jsou uvedeny v datovém listu katalogu pro typ Lbk
  1. Maximální otáčky nmax  jsou závislé na obvodové rychlosti brzdového bubnu. Dbejte pokynů výrobce brzdy!
  2. Maximální otáčky se redukují v závislosti na vychýlení, Viz tabulka koeficientu otáček Drehzahlfaktor
  3. Hodnoty v katalogovém listu udávají dovolené úhlové vychýlení Δkw zul.= 0,75° pro každou polovinu spojky. Tyto hodnoty jsou platné pouze pro spojku, neplatí pro brzdové zařízení
  4. Hodnoty kompletní spojky bez brzdového bubnu při d1;d2max
  5. Hmotnosti a momenty setrvačnosti vztaženy na největší přiřazenou velikost spojky
  6. Je vyžadována kontrola axiální vůle s čelistmi brzdy