Audol s.r.o.

Bogezahn-Kupplungen® Typová řada LBRkn

 • Výběr velikosti spojek – viz katalogový list  dimenzování spojek
 • Konstrukční řada LBRkn je vybavena přídržnou deskou pro omezení axiální vůle
 • V tomto provedení je dovolené úhlové vychýlení závislé na axiální vůli a a b. Maximální statické radiální vychýlení je stanoveno z hodnot srovnatelných s typem LBk za použití koeficientu 0,8.
 • Zástavbový rozměr F je požadován pro svislou montáž a demontáž stroje stejně jako pro montáž zádržného kroužku anebo O kroužku
 • Údaje o torzní tuhosti jsou uvedeny v katalogu pro typ LBk
  1. vztaženy k dovolenému úhlovému vychýlení Δkw zul. = 0,6° pro každou polovinu spojky
   (axiální vůle a a b jsou proměnné, pokud to provozní podmínky vyžadují)
  2. hodnoty pro kompletní spojku pro vrtání d1;d2max.
  3. maximální otáčky jsou redukovány v závislosti na vychýlení (uvedeno v tabulce Faktor otáček)