Audol s.r.o.

Bogezahn-Kupplungen® Typová řada SBk


Uspořádání nábojů II

Uspořádání nábojů III
 • Výběr velikosti spojek – viz katalogový list  dimenzování spojek
 • Zástavbový rozměr F je požadován pro svislou montáž a demontáž stroje stejně jako pro montáž zádržného kroužku anebo O kroužku
 • Údaje o torzní tuhosti jsou uvedeny v katalogu pro typ SBk
  1. vztaženy k dovolenému úhlovému vychýlení  Δkw zul. = 0,75° pro každou polovinu spojky
   (větší hodnoty jsou možné, vyžadují však zvláštní opatření)
  2. hodnoty pro kompletní spojku pro vrtání d1;d2max.
  3. maximální otáčky jsou redukovány v závislosti na vychýlení (uvedeno v tabulce Faktor otáček)