Audol s.r.o.

Bogezahn-Kupplungen® Typová řada SBLk

  • Výběr velikosti spojek – viz katalogový list  dimenzování spojek
  • Zástavbový rozměr F je požadován pro svislou montáž a demontáž stroje
  • Údaje o torzní tuhosti, momentu setrvačnosti spojek s mezikusem stejně jako váhu jsou uvedeny v datovém listu katalogu pro typ SBk
  • Maximální dovolené statické radiální vychýlení je závislé na dovoleném úhlovém vychýlení a na délce středního dílu. Pro konstrukční řadu SBLk je úhlové vychýlení Δkw zul.= 0,75° pro každou polovinu spojky (větší hodnoty jsou možné, vyžadují ovšem speciální opatření)
  • Konstrukční uspořádání řady SBLk dovoluje různé polohy nábojů v tělese – viz uspořádání nábojů u konstrukční řady SBk
  • Maximální otáčky nmax jsou závislé na délce a hmotnosti mezikusu
  • Maximální otáčky jsou redukovány v závislosti na vychýlení – viz. Tabulka v katalogu koeficient otáček (Drehzahlfaktor)
  • Hodnoty kompletní spojky bez mezikusu s vrtáním d1;d2max
  • Výběr velikosti spojek – viz katalogový list  dimenzování spojek. Spojky o velikosti 38-225 bez mezikusu jsou k dodání ze skladu. Další velikosti na poptávku.