Audol s.r.o.

Bogezahn-Kupplungen® Typová řada HBk


Velikost 140 - 450

Velikost 130 -125 (TRAVEX®)
 • Výběr velikosti spojek – viz katalogový list  dimenzování spojek. Další velikosti na poptávku
 • U olejového mazání je třeba dbát na rozdílné množství oleje pro spodní a horní rozsah  otáček
 • Zástavbový rozměr F je požadován pro svislou montáž a demontáž stroje stejně jako pro  montáž O kroužku
 • Údaje o torzní tuhosti spojek s mezikusem jsou uvedeny v datovém listu katalogu pro typ Hbk
  1. Maximální otáčky se redukují v závislosti na vychýlení, Viz tabulka koeficientu otáček Drehzahlfaktor
  2. Hodnoty v katalogovém listu udávají dovolené úhlové vychýlení Δkw zul.= 0,75° pro každou polovinu spojky. (větší hodnoty jsou možné, vyžadují však zvláštní opatření)
  3. Hodnoty kompletní spojky s vrtáním d1;d2max
 • Velikosti od 30 do 160 jsou k dodání ze skladu. Další velikosti na poptávku.