Audol s.r.o.

Bogezahn-Kupplungen® Typová řada SBT


Varianta 2.
Na přání je možná dodávka spojky s přímým brzdovým kotoučem
 • Výběr velikosti spojek – viz katalogový list  dimenzování spojek. Další velikosti na poptávku
 • Zástavbový rozměr F je požadován pro svislou montáž a demontáž stroje stejně jako pro montáž O kroužku
 • Údaje o torzní tuhosti spojek jsou uvedeny v datovém listu katalogu pro typ SB
  1. Maximální otáčky nmax  jsou závislé na obvodové rychlosti brzdového kotouče. Dbejte pokynů výrobce brzdy!
  2. Hodnoty v katalogovémm listu udávají dovolené úhlové vychýlení Δkw zul.= 1,5° pro každou polovinu spojky. Tyto hodnoty jsou platné pouze pro spojku, neplatí pro brzdové zařízení
  3. Hodnoty kompletní spojky bez brzdového kotouče při d1;d2max
  4. Hmotnosti a momenty setrvačnosti vztaženy na největší přiřazenou velikost spojky
  5. Je vyžadováno prověření axiální vůle s brzdovými čelistmi