Audol s.r.o.

Více bezpečí, více užitku s retardery Voith

Voith uplatnil své velké zkušenosti při rozvoji programu retarderů, kterými může vybavit všechna známá užitková vozidla.

Skutečná záruka bezpečnosti

Pomocí této páčky máte svůj vůz bezpečně v rukou a ušetříte přitom nejedno brzdové obložení. Je-li retarder VOITH plně využíván, převezme až 90% všech brzdění.

Řidič volí brzdný stupeň, který je podle jeho zkušeností nejvhodnější pro přibrzdění, jízdu v klesání nebo před zastavením.

Brzdný účinek se může během brzdění plynule zvyšovat nebo snižovat - to podstatně zvyšuje jízdní komfort.

Brzdová obložení vydrží 3x až 5x déle - to je výsledek používání retarderů Voith.

Uspořádání a funkce retarderu Voith

Svým uspořádáním se retarder podobá hydrodynamické spojce se dvěma lopatkovými koly obrácenými proti sobě. v pravo je rotor, vlevo stator a v dutině mezi nimi při brzdění obíhá olej.

Rotor je poháněn kloubovým hřídelem vozidla, stator je pevnou součástí skříně retarderu. Rotor roztočený kloubovým hřídelem s sebou unáší i olej, který přejímá jeho pohybovou energii. Rotující pracovní kapalina je působením odstředivé síly vháněna do lopatkového prostoru statoru a má snahu jej roztočit, podobně jako je tomu u turbinového kola hydrodynamické spojky. Protože je však stator nepohyblivý, přeměňuje se pohybová energie oleje v teplo a rotor se zpomaluje. Tím se zpomaluje i kloubový hřídel a vozidlo je přibrzďováno.

Retarder Voith pracuje bez opotřebení a na rozdíl od jiných typů retarderů má malé rotační hmoty.

Chlazení retarderu

Teplo vznikající v retarderu Voith při brzdění je odváděno chladící soustavou vozu. Fyzikální hranice pracovního výkonu retarderu je dána kapacitou této soustavy.

1 termostat
2 chladič motoru
3 ventilátor
4 čerpadlo chlazení motoru
5 snímač teploty
6 retarder a výměník tepla

Leták ke stažení

Model retarderu