Audol s.r.o.

Prototyp uchycení magnetického retardéru do rámu

Unikátní součást brzdného sytému pro nákladní vozidla představila na veletrhu EUROTRANS společnost AUDOL. Vystavovaný exponát je výsledkem dlouholeté spolupráce firmy Audol s firmou Voith. Nová generace retardérů, kde brzdný účinek je vyvolán magnetickým tokem permanentních magnetů, je v posledních letech používán ve spojení s celou řadou převodových skříní předních světových výrobců. Pro aplikace, kde to není možné z prostorových důvodů, a nebo u vozidel, kde není vyřešena zástavba přímo na převodovku, je nutné zabezpečit montáž magnetardéru jiným způsobem. Tímto vývojovým úkolem se zabývala firma Audol a vystavované řešení umožní využití magnetardéru u celé další řady vozidel. Samostatná ložisková jednotka s příčným nosníkem je navržena tak, že ji lze aplikovat ve všech podvozcích užitkových automobilů s celkovou hmotností do 16 tun.